אתגרי ההגנה על מאגרי מידע בעיר החכמה

אתגרי ההגנה על מאגרי מידע בעיר החכמה

בערים החכמות, מצטברת כמות עצומה של מידע במאגרים שונים. החל ממאגרים בסיסיים המכילים מידע על תושבי היישוב, כמו מאגר הארנונה העירוני או מאגרי נתוני החינוך, מאגרי המידע בתחום הרווחה, רישוי עסק ועוד..

למשתמשי העיר החכמה, התושבים, ובעלי העסקים אין אלטרנטיבה אמתית לקבלת שירותים ציבוריים. התושבים לא יכולים להימנע מאיסוף המידע עליהם, בפרט כאשר מדובר במידע שנאסף בתשתיות עירוניות חיונית.

"על ראשי הערים לוודא כי פרטיות התושבים נשמרת בכל מיזם שכולל איסוף מידע אישי", עו"ד אלון בכר , ראש הרשות להגנת הפרטיות ) עו"ד בכר כתב את הדברים כהקדמה למדריך להגנת הפרטיות בעיר חכמה(

הרשות להגנת הפרטיות מנחה את כלל הארגונים ובפרט ארגונים ציבורים

Ø כי עליהן להשתמש במידע על התושבים רק למטרה שלשמה הוא נאסף,

Ø ועליהן להודיע לתושבים, לפני שהן מתחילות את האיסוף, האם חובתם החוקית למסור את המידע,

Ø מה המטרה שלשמה הוא נאסף,

Ø למי הוא יימסר ומהי מטרת המסירה.

Ø הרשות חייבת לתת לתושבים אפשרות לעיין במידע שיש עליהם ובעת פנייה אליהם, היא צריכה להקפיד על עמידה בתקנות הגנת הפרטיות.

עוד קובעת הרשות שחל על הרשויות איסור מפורש להשתמש בצילומים המגיעים מהמצלמות הפזורות ברחבי הרשות למטרות שאינן קשורות לסיבה שלשמה הן הוצבה.

לבסוף, הרשות להגנת הפרטיות מחדדת את העובדה שעל הרשויות המקומיות לעמוד בדרישות להגנת הפרטיות שפורסמו השנה, דרישות אלו מפרטות את רמת אבטחת המידע הנדרשת ממי שמחזיק מידע אישי, בהתאם להיקף המידע ורגישותו.

חברת SAL מתמחה בסיקרי סיכוני אבטחת מידע ותקינה מספקת מענה נקודתי מדויק המאפשר לרשות המקומית לקבל את המעטפת המתאימה לה לצורך עמידה ברגולציות תקני אבטחת מידע, ובנוסף לבצע סקר מוכנות הארגון להגנה מפני אירועי סייבר על פי המלצות רשות הסייבר הישראלית.

התהליך כולל ניתוח פעילות הארגון, מיפוי מאגרי מידע, מיפוי תשתיות המחשוב, בחינת כלל הרגולציות והתקנים הנדרשים לארגון, הכנה של מסמכי פערים וליווי הארגון בתהליכי השונים הנדרשים על פי החוק.

נשמח להיפגש למתן יעוץ ראשוני .