יישום פרויקטים

לרוב הארגונים הקטנים והבינוניים אין את היכולת להטמיע פתרונות מורכבים והם נדרשים לרכוש זאת מחברות חיצוניות, לחברת S.A.L יש את היכולת המקצועית להטמיע כל פתרון תשתיתי ברמה גבוהה תוך הקפדה על פתרון Tern Key המאפשר ללקוח לקבל את הפרויקט לתחזוקה שותפת כאשר היישום בוצע בלוח הזמנים ובתקציב שסוכמו מראש.