לקוחות

לחברת SAL לקוחות מפלחי שוק מגוונים, כגון: חברות HiTech, חברות מהמגזר התעשייתי, חברות פרטיות ועוד.
בסיס הלקוחות של החברה מתאפיין בקשרים אישיים ומקצועיים יציבים וארוכי טווח.

 • בי"ח האנגלי בנצרת 
 • VRT Power 
 • ACS Motion Control 
 • CI Systems 
 • RADWIN
 • עריית שפרעם
 • ASI 
 • PCB Technologies
 • CAMTEK
 • OTI Global
 • ארכיון המדינה 
 • לשכת הפרסום הממשלתית 
 • SOLCON
 • Orbotech
 • MST
 • Enzymotec
 • הגליל תיור
 • ADZZ
 • עו"ד יגאל ארנון
 • Surf Communication 
 • עו"ד פרל כהן צדק
 • Micro Metal