שרותי אפלקציות הגנה וניהול בענן

מתוך היכרות מעמיקה של צרכי הארגונים פיתחה חברת SAL מרכז למתן שרותי בקרה ואבטחת מידע בענן, לארגונים רבים אין את היכולת להטמיע מערכות מורכבות ויקרות אך בלי שום ספק נדרשות להגנה על הארגון מפני תרמיות פנימיות ומתקפות סייבר. במרכז התמיכה של חברת SAL הותקנו מערכות בקרה ואתראה מהמובילות בשוק מערכות אלו עומדת לרשות כלל לקוחות החברה ללא צורך בהטמעה מקומית ובתשלום חודשי קבוע.

ObserveIT
מערכת יעודית המבצעת בקרה על משתמשי קצה. ארגונים רבים מחויבים מבחינה רגולטיבית לבצע מעקב אחרי משתמשי קצה כגון קבלני משנה, שרתי Terminal Server, עובדים בסטטוס רגיש כגון עובדים לפני פיתורין או בעמדות מפתח. המערכת מבצעת תיעוד של כלל פעילות המשתמש שנבחר, מאפשרת לקבל אתראות בזמן אמת על כל חריגה בנוהלי החברה כגון העתקת קבצים, כניסה לאתרים לא מורשים, למערכת מגוון רחב של מדיניות מוכנה ליישום.

Watchdog Solutions
מנוע יחודי שפותח על ידי Controls Force . מנוע זה מאפשר לבצע בקרה על תהליכים ארגוניים כולל תהליכים המתבצעים במערכות ה ERP של הארגון.
בארגון מתבצעים אלפי תהליכים ביום, תהליכם אלו חוצים מערכות ארגוניות ומשתתפים בהם משתמשים רבים, לדוגמא:תהליכי רכש, יצור, העברות כספים, תשלומי שכר עובדים ועוד.. כל תהליך מורכב ממספר טרנזקציוות ולא תמיד מתחיל ונגמר במערכת אחת מכאן יוצא שהבעיה המרכזית הינה הגנה על שרשרת הטרנזקציות מפני טעויות מערכת, תרמיות, משתמשי על או מתקפות.
Watchdog Solutions מבצע מעקב אחרי כלל הטרנזקציות העסקיות בארגון ללא קשר למערכת בהם הן מתבצעות ומוודא כי אין שיבוש בתהליך וכי הוא מתבצע על פי מדיניות הארגון. המערכת מאפשרת לארגון לבצע בקרה אוטומטית ובזמן אמת ובכח לחסוך את המשאבים המוקצים לבקרות הידניות ולהמנע מתשלומים עודפים לספקים או קבלני משנה.

Varonis
מערכת לניהול ומעקב מתן הרשאות למשתמשי קצה וקבוצות עבודה. אחת הבעיות המרכזיות בארגונים הינה מתן הרשאות על פי הנדרש למשתמשי הקצה. עובדים רביםמחליפים תפקידים או מסיימים את עבודתם בארגון, מנהלי המערכת מתקשים באיתור כלל ההרשאות שניתנו להם ובהסרתם כתוצאה מכך ישנם נתונים מסווגים רבים החשופים לכלל העובדים. מוצרי חברת Varonis מאפשרים לקבל תמונת מצב על כלל הנתונים המאוחסנים ולבצע תהליך של בחינה לגבי ההרשאות שניתנו לכל קובץ או משתמש, לבצע מעקב אחר גישת המשתמים לקבצים השונים, לבצע סימולציות שינוי בהרשאות הגישה מבלי להפריע לעבודת המשתמשים ועוד..

Alien Vault

מערכת Unified Security Management עם גישה מקיפה לניטור ואבטחה, פלטפורמה זו מספקת יכולות אבטחה ובקרה על כלל המערכות בארגון, מאפשרת לנטר את תשתיות הארגון גם כאשר הם בסביבת הענן או בסביבה היברדית. למערכת יכולות הכוללות את המרכיבים הבאים: Asset Discovery , Behavioral Monitoring , SIEM ,Vulnerability Assessment
Intrusion Detection. המערכת מותקנת בענן ומאפשרת ללקוחות לקבל את השרות על בסיס תשלום חודשי קבוע, ללא צורך בהטמעה או תחזוקה של מערכת מסוג זה.