שרותי מחשוב ענן פרטי באתר הלקוח

חברות רבות בוחרות שלא להתמודד כלל עם תשתיות המחשוב הארגוניות ומעדיפות לקבל פתרון מלא מספק חיצוני. חברת S.A.L גיבשה פתרון יחודי המאפשר לארגונים לקבל את כל תשתיות התוכנה והחומרה הנדרשים לצורך תפעולם השוטף תוך הקטנה משמעותית של ההעלויות. הפתרון כולל יישום והטמעה של המערכות ומבוסס על תשלום חודשי קבוע. ניתן לשדרג את המערכות בכל פרק זמן זאת על פי צרכי הארגון.