MST

חברה צעירה המפתחת פתרון רפואי מתקדם לחדרי ניתוח. חברת SAL אפיינה, תכננה, בצעה ומתחזקת את ליבת המחשוב בחברת MST. מערך המחשוב מתבסס על טכנולוגיות מובילות, כגון: NetApp, VMware, HP, Palo Alto, Veritas.

לקוחות נוספים