VRT

VRT היא יצרנית ומפיצה עולמית מובילה של ציוד תשתית חשמל, בעיקר שנאים, לייצור, הולכה וחלוקת חשמל. חברת SAL נבחרה לתחזק את כלל המחשוב בחברה. חברת SAL תבצע אפיון מקיף למערכות הקיימות בצד ביצוע סקר סיכונים ותעביר להנהלה את המלצותיה.

לקוחות נוספים