ACS Motion Control

הינה חברה גלובלית המספקת מערכות בקרת ביצועים מבוססות רשת המבוססות על EtherCAT® ליישומים ממוקדי תנועה. חברת SAL אפיינה, תכננה, בצעה ומתחזקת את ליבת המחשוב בחברת MST בסניף הישראלי, תוך מתן פתרון לסניף בארה"ב המספק שקיפות וביצועים למשתמשים בארה"ב תוך שימוש בתקשורת מהירה בין הסניפים של גבי קו תמסורת ו VPN Site TO Site. חברת SAL העבירה את שרת הדואר של הלקוח לענן של Microsoft Office 365. מערך המחשוב מתבסס על טכנולוגיות מובילות, כגון: NetApp, VMware, HP, Palo Alto, Veritas

לקוחות נוספים