מכללת אנקורי

אנקורי הינה רשת חינוך אשר הוקמה לפני למעלה מ- 65 שנה ומלווה עשרות אלפי תלמידים מהתיכון עד לשערי האקדמיה ומפתחת מיזמי חינוך והשכלה חדשים ברחבי הארץ. כגוף המחזיק במאגרי מידע רגישים המכילים אתהפרטים האישיים של אלפי תלמידים מחויבת המכללה בתקנות הגנת הפרטיות. במהלך הפרויקט בוצע מיפוי של מאגרי המידע, קביעת רמת האבטחה הנדרשת מכל מאגר, בוצעו סיקרי סיכוני אבטחת מידע והוכנו דוחות פערים המצינים את הנדרש לעמידה בתקנות.

לקוחות נוספים