ארכיון המדינה

 כחלק משדרוג כללי שביצעה מחלקת ה IT בארכיון המדינה ביצעה חברת SAL אפיון והקמה של מערכת ארכיון אלקטרוני לשרת הדואר. פרויקט זה כלל העברה של תשתיות הארכיון לסביבה וירטואלי.

לקוחות נוספים