עריית שפרעם

כלל ליבת מערך המחשוב בעריית שפרעם הועבר לענן של חברת SAL בחיפה. תקשורות נתונים אמינה מבוססת IPVPN מקשרת בין הסניפים לחוות השרתים.

לקוחות נוספים